• rozpływ prądu roboczego,
 • straty w elementach sieci,
 • napięcia w węzłach sieci dla warunków roboczych i zwarciowych,
 • rozpływ prądu zwarciowego i poziomy napięć przy zwarciu trójfazowym,
 • parametry prądu zwarciowego w węzłach sieci przy zwarciu trójfazowym zgodnie z PN-EN-60909-0,
 • prąd zwarciowy węzłach sieci przy zwarciu dwufazowym,
 • prąd zwarciowy pojemnościowy,
 • deficyt mocy biernej dla wybranego węzła sieci.

 

Możliwości podstawowe

 • obliczenia rozpływu prądu roboczego,
 • obliczenia strat wzdłużnych i poprzecznych w elementach sieci,
 • obliczenia rozpływu prądu zwarciowego (1-, 2- i 3-fazowego):
 
 • obliczenia napięć w węzłach sieci dla warunków roboczych i zwarciowych:
 
 • obliczenia parametrów prądu zwarciowego w węzłach sieci przy zwarciu trójfazowym zgodnie z PN-EN-60909-0:
 
 • obliczenia zwarciowego prądu pojemnościowego:

 

 

Możliwości dodatkowe (opcjonalnie)

 • moduł obliczeń rozpływu prądu roboczego z uwzględnieniem wyższych harmonicznych:
 • moduł obliczeń rozruchowych dla silników synchronicznych i asynchronicznych - w fazie testów;
 • moduł obliczeń rozpływu prądu roboczego dla odbiorów pracujących wg grafiku obciążenia (dane o grafiku z katalogu PTPiRE lub z pomiarów); obliczenia wykonywane są dla doby letniej/zimowej, roboczej/świątecznej.
  Program dodatkowo wykonuje obliczenia rocznego zużycia energii oraz straty energii w analizowanej sieci dla zadanego roku lub liczby lat:
 
 • moduł obliczeń parametrów niezawodności zasilania odbiorców (liczby wyłączeń odbiorcy w ciągu roku, sumarycznego czasu wyłączeń, średniego czasu wyłączeń, sumarycznej rocznej energii, niedostarczonej energii, wskaźników SAIFI oraz SAIDI):
 
 • obliczenia deficytu mocy biernej i doboru mocy kompensatora dla wybranych węzłów sieci - obecnie funkcja niedostępna jako oddzielny moduł.
  Moc bierną do kompensacji i osiągnięcia wymaganego cosφ można określić symulacyjnie w ramach obliczeń rozpływowych, poprzez wykonanie kilku iteracji.
 • moduł synchronizacji danych elementów sieci z zewnętrzną bazą danych.

 

 

Możliwości rozwojowe i eksperymentalne

 • generacja planu sieci na podstawie współrzędnych geograficznych stacji z możliwością szkicowania map terenu w tle (możliwość synchronizacji z systemami GIS),
 • kolorowanie planu sieci na podstawie wyników obliczeń (rozkłady potencjalne obciążeń, niedostarczonej energii, liczby wyłączeń itp.):
 
 • histogramy obciążeń i przeciążeń elementów sieci oraz spadków napięć, generacja gotowych wykresów w postaci plików graficznych,
 • wyznaczanie ekwiwalentów zaznaczonych fragmentów sieci,
 • analiza wpływu małych źródeł zasilania na działanie sieci (generacja rozproszona),
 • automatyczne uzupełnianie danych elementów wartościami typowymi/katalogowymi na podstawie charakterystycznych parametrów (typów, mocy transformatorów, przekrojów przewodów),
 • wyznaczanie mocy, którą można przyłączyć do wybranego węzła sieci bez przekroczenia ograniczeń technicznych i graficzna prezentacja wyników na planie sieci:
 
 • eksport schematu do pliku graficznego BMP, JPG, PNG,
 • automatyczne porównywanie różnych wariantów sieci na podstawie wyników obliczeń rozpływowych, zwarciowych, niezawodnościowych i optymalizacyjnych,
 • eksport schematu w formacie grafiki wektorowej DXF.

 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć w menu Pobieranie plików.

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.