Analizy, ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące sieci elektroenergetycznej

 1. Analiza zagrożenia porażeniem łukiem elektrycznym na terenie Zakładów … zgodnie z normą NFPA 70E.
 2. Opracowanie: "Analiza wpływu zmiany typu turbin wiatrowych na farmie wiatrowej ... na współpracę z siecią elektroenergetyczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego".
 3. Opracowanie: "Wykonanie obliczeń rzeczywistych możliwości obciążalności termicznej na podstawie pomiarów dla linii napowietrznej 100 kV relacji ... :.
 4. Wykonanie obliczeń zwarciowych wraz z doborem przewodu odgromowego dla linii 110kV ...
 5. Analiza zagrożenia porażeniem łukiem elektrycznym na Rozdzielni Potrzeb Własnych Elektrowni ...
 6. Analiza techniczna: "Zasady określania krótkotrwałego przeciążania linii napowietrznych 220kV i 400kV".
 7. Obliczenia rozpływu wyższych harmonicznych na wyprowadzeniu mocy z Elektrociepłowni...
 8. Opracowanie Projektu Wykonawczego przyłączenia generatora synchronicznego wraz z weryfikacją możliwości pracy równoległej z zainstalowanym generatorem asynchronicznym...
 9. Analizy układu zasilania ... umożliwiające określenie parametrów głównych szynoprzewodów zasilających odbiory w hali ....

Szkolenia

 1. Udział w szkoleniu z ochrony przeciwporażeniowej w sieciach el-en dla dozoru TAURON Dystrybucja S.A.
 2. Szkolenie z zakresu wykonywania analiz sieciowych z wykorzystaniem systemu OeS dla potrzeb spółki dystrybucyjnej.

Oprogramowanie komputerowe

 1. Program komputerowy "OeS" - 7 wdrożeń
 2. Wdrożenie modułu do oceny kryteriów odkształceń,odchyleń i wahań napięcia w TAURON Dystrybucja S.A.
 3. Program "PS-Sag" - 9 wdrożeń.
 4. Program "MeLiNet" - 1 wdrożenie.

Ważniejsi Klienci - kolejność alfabetyczna

 1. ABB Sp. z o.o.
 2. B.P.W. ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o.
 3. BIPROMET S.A.
 4. Biuro Studiów, Projektów i Realizacji "ENERGOPROJEKT-KATOWIC E" S.A.
 5. Clean Energy Polska Sp. z.o.o.
 6. Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o.
 7. ELBUD Katowice Spółka z o.o.
 8. ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o.
 9. ELEKTROBUDOWA S.A.
 10. ENERGOPROJEKT-WARSZAWA S.A.
 11. Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem SA
 12. Gmina Knurów
 13. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
 14. Instytut Kolejnictwa
 15. MGGP S.A.
 16. P.H.U. ELEKTROPOL ZYGMUNT ORLIŃSKI
 17. P.P.H.U. TRANZEX Sp. z o.o.
 18. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 19. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 20. Pöyry Poland Sp. z o.o.
 21. Radan Nordwind Sp. z o.o.
 22. Rudpol-OPA Sp. z o.o.
 23. TAURON Dystrybucja S.A.
 24. TEHMAR Energetyka i Budownictwo

Analizy, ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące sieci elektroenergetycznej

 1. "Wytyczne do wyznaczania obszaru objętego Zespoloną Instalacją Uziemiającą..."
 2. "Określenie dopuszczalnej dynamicznej obciążalności prądowej uzależnionej od temperatury otoczenia dla linii napowietrznych 110 kV..."
 3. Analiza zagrożenia porażeniem łukiem elektrycznym na terenie Zakładów … zgodnie z normą NFPA 70E.
 4. Analiza struktury i awaryjności sieci zasilającej odbiorcy ...
 5. Ekspertyza wpływu przyłączenia FW ... o mocy przyłączeniowej 68 MW na rozpływ mocy i warunki zwarciowe w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
 6. Pomiary dopuszczające do eksploatacji transformatory gr. II oraz przekładniki WN.
 7. Opracowanie algorytmu do wyznaczania dynamicznej obciążalności linii 110 kV TAURON Dystrybucja S.A. i wyznaczenie stosownych poziomów przekroczeń.

Szkolenia

 1. Obliczenia rozpływu wyższych harmonicznych na wyprowadzeniu mocy z Elektrociepłowni...
 2. Szkolenie z zakresu obsługi programów PS-Sag i MeLiNet.
 3. Udział w szkoleniu z ochrony przciwporażeniowej w sieciach el-en dla eksploatacji TAURON Dystrybucja i TAURON Dystrybucja Serwis.
 4. Konsultacje merytoryczne dotyczące przyłączenia FW ... do KSE.
 5. "Dobór kabli SN i WN ze szczególnym uwzględnieniem żył powrotnych"

Oprogramowanie komputerowe

 1. Program komputerowy "OeS" - 7 wdrożeń.
 2. Program "PS-Sag" - 6 wdrożeń.
 3. Program "MeLiNet" - 6 wdrożeń.

Ważniejsi Klienci - kolejność alfabetyczna

 1. Biuro Studiów, Projektów i Realizacji "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" S.A.
 2. BPE PROFOR Andrzej Formowicz
 3. Clean Energy Polska Sp. z.o.o.
 4. ELECTROSYSTEM S.C.
 5. ELEKTROBUDOWA S.A.
 6. ELFEKO S.A.
 7. ELSTA Sp. z o.o.
 8. ELTEL Networks Toruń S.A.
 9. ENERGOPROJEKT-GLIWICE S.A.
 10. International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o.
 11. MAR -RES Krzysztof Marczydło
 12. P.P.H.U. TRANZEX Sp. z o.o.
 13. PKP ENERGETYKA S.A.
 14. PROERG Sp. z o.o.. Sp.k.
 15. PSE Inwestycje S.A.
 16. TAURON Dystrybucja S.A.
 17. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
 18. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach
 19. ZPUE Gliwice Sp. z o.o.

Analizy, ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące sieci elektroenergetycznej

 1. Obliczenia zwarciowe do doboru przewodów OPGW dla nowoprojektowanych linii napowietrzno-kablowych zasilających podstacje trakcyjne.
 2. Obliczenia i analiza zwisów przewodów w linii 400 kV.
 3. Przygotowanie modelu obliczeniowego i adaptacja programu obliczeniowego do analizy zawartości wyższych harmonicznych w sieci Elektrociepłowni …
 4. Wykonanie obliczeń dynamicznej obciążalności termicznej linii WN …
 5. Wykonanie obliczeń obciążalności prądowej linii napowietrznej z przewodami ACSS Condor w zakresie temperatur granicznych roboczych 40-200 oC co 10 oC.
 6. Analiza zagrożenia porażeniem łukiem elektrycznym na terenie Zakładów … zgodnie z normą NFPA 70E.
 7. Opracowanie techniczne pt.: "Obliczenia zwarciowe dla traktu światłowodowego …”
 8. Wykonanie obliczeń obciążalności prądowej linii napowietrznej z przewodami ACSS Curlew w zakresie temperatur granicznych od 40 do 200 oC co 10 oC.
 9. Wykonanie obliczeń zwarciowych dla traktu światłowodowego …
 10. Analiza techniczno–ekonomiczna dla budowy infrastruktury energetycznej służącej do wyprowadzenia mocy z zespołu parków wiatrowych … o łącznej mocy 160 MW do sieci przesyłowej Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego.

Opinie, ekspertyzy, szkolenia

 1. Konsultacje merytoryczne dotyczące przyłączenia FW … 6 MW do KSE.
 2. Udział w przygotowaniu materiałów i szkoleniu z ochrony porażeniowej w sieciach elektroenergetycznych dla dozoru spółki dystrybucyjnej …
 3. Opracowanie konspektu i prowadzenie zajęć warsztatowych dla Operatora Sieci Przesyłowej … z zakłóceń w systemie elektroenergetycznym.
 4. Opracowanie materiałów szkoleniowych i szkolenie z zakresu energetyki rozproszonej.
 5. Udział w szkoleniu i sprawdzaniu nabytej wiedzy z ochrony p. porażeniowej w sieciach elektroenergetycznych dla dozoru i eksploatacji spółki dystrybucyjnej …

Oprogramowanie komputerowe

 1. Program komputerowy "OeS" - 4 wdrożenia.
 2. Program "PS-Sag" - 5 wdrożeń.
 3. Program "MeLiNet" - 3 wdrożenia.

Ważniejsi Klienci - kolejność alfabetyczna

 1. Alpine Pro 1 Sp. z o.o.
 2. Bama Polska Sp. z o.o.
 3. Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT-POZNAŃ S.A.
 4. ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o.
 5. ELEKTROBUDOWA S.A.
 6. ELEKTROTIM S.A.
 7. Energotechnika Engineering Sp. z o.o.
 8. INSTYTUT ENERGETYKI - Instytut Badawczy
 9. SAG Elbud Gdańsk S.A.
 10. Skanska S.A.

Analizy, ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące sieci elektroenergetycznej

 1. Elementy analizy dopuszczalnej dynamicznej obciążalności 34 linii 110 kV na terenie TAURON - Oddział Będzin.
 2. Wykonanie obliczeń temperatury przewodów w czasie pomiarów geodezyjnych linii 400 kV i 220 kV.
 3. Analiza możliwości wyprowadzenia mocy do sieci 110 kV dla farmy wiatrowej o mocy 54 MW.
 4. Analiza mechaniki linii WN.
 5. Obciążalność dynamiczna linii napowietrznych 110 kV z przewodami AFL-6 240 mm2 dostosowanymi do temperatury pracy 80ºC oraz ACSS/TW 185 mm2 (Brand) i 240 mm2 (Hawk) dostosowanymi do temperatury pracy 90ºC.
 6. Analiza bilansu strat energii oraz określenie strat technicznych i handlowych dla 3 stacji SN/nN na terenie TAURON Dystrybucja GZE S.A.
 7. Analiza kosztów wyprowadzenia mocy do sieci 110 kV dla farmy wiatrowej Zawonia o mocy 54 MW.
 8. Optymalizacja punktów rozcięć w sieci rozdzielczej SN na terenie VDP.
 9. Analiza jakości zasilania sieci dla w G-20/30 dla GMMP Gliwice.
 10. Model cyfrowy i obliczenia zwarciowe dla sieci dołowej KWK Szczygłowice.
 11. Charakterystyka zapadów napięcia w TAURON Dystrybucja S.A.
 12. Analiza zagrożenia łukiem elektrycznym w Zakładzie Płyt G-K zgodnie z normą IEEE 1584 oraz NFPA 70E.

Szkolenia

 1. Konsultacje techniczne z zakresu wpływu drgań wiatrowych na mechanikę linii WN.
 2. Szkolenie personelu technicznego Zakładu Płyt G-K dotyczące zagrożenia łukiem elektrycznym.

Oprogramowanie komputerowe

 1. Program komputerowy OeS do analizy sieci elektrycznych - 4 wdrożenia.
 2. Program PS-SAG do obliczeń mechanicznych linii napowietrznych - 6 wdrożeń.
 3. Program MeLiNet do doboru linek odgromowych - 4 wdrożenia.

Ważniejsi Klienci - kolejność alfabetyczna

 1. Alpine Pro 2 Sp. z o.o.
 2. Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT-POZNAŃ S.A.
 3. ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o.
 4. General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.
 5. Lafarge Gips Sp z o.o.
 6. Mosty Katowice Sp.z o.o.
 7. OPA-ROW sp. z o.o.
 8. ORLEN Projekt S.A.
 9. PGE Dystrybucja S.A.
 10. PROERG Sp. z o.o.., Sp. k.
 11. Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego ELBUD Poznań S.A.
 12. TAURON Dystrybucja GZE S.A.
 13. TRANZEX Sp. z o.o.
 14. Zakład Usług Elektroenergetycznych „El-Chem” Sp. z o.o.
 15. ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.

Analizy, ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące sieci elektroenergetycznej

 1. Optymalizacja punktów rozcięć w sieci rozdzielczej SN.
 2. Wyznaczenie temperatury przewodów w czasie pomiarów geodezyjnych linii 110 kV.
 3. Wykonanie obliczeń obciążalności dynamicznej AFL-6 240 mm2 uzależnionej od temperatury.
 4. Symulacja numeryczna wg CIGRE do estymacji obciążalności linii 110 kV.
 5. Analiza spadków napięć w sieci nN i SN podczas rozruchów silników SN w sieci zakładowej (…).
 6. Analiza układu elektrycznego podczas awarii na linii 110 kV.
 7. Analiza techniczna dotycząca opracowania modelu użytkownika energii elektrycznej w kontekście budowy systemu informatycznego wspierającego intensyfikację wykorzystania OZE w budynkach.
 8. Wykonanie obliczeń obciążalności prądowej przewodów HTLS dla 4 linii 110 kV.
 9. Wykonanie opracowań dotyczących przeglądu aktualnej wiedzy nt. „smart grid” oraz samochodu elektrycznego.
 10. Opracowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia dla farmy wiatrowej.
 11. Aneks do ekspertyzy wpływu przyłączenia farmy wiatrowej na pracę i parametry KSE.

Szkolenia

 1. Współudział w realizacji warsztatów naukowo-technicznych z zakresu elektroenergetyki.

Oprogramowanie komputerowe

 1. Program komputerowy OeS do analizy sieci elektrycznych - 22 wdrożenia.
 2. Program PS-SAG - 1 wdrożenie.

Ważniejsi Klienci - kolejność alfabetyczna

 1. ENERGOPROJEKT WARSZAWA S.A.
 2. ENERGOPROJEKT POZNAŃ S.A.
 3. ELTEL Networks Rzeszów S.A.
 4. FEN Sp. z o.o.
 5. NORDENERGY Sp. z o.o.
 6. P.P.H.U. TRANZEX Sp. z o.o.
 7. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Analizy, ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące sieci elektroenergetycznej

 1. Optymalizacja punktów rozcięć w sieci rozdzielczej 20 kV.
 2. Wykonanie obliczeń obciążalności dynamicznej oraz wyznaczenie jednostkowych parametrów linii 400 kV.
 3. Przegląd modeli estymacyjnych dla linii 110 kV.
 4. Opracowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia dla farmy wiatrowej - 2 szt.
 5. Ekspertyzy wpływu przyłączenia farmy wiatrowej na pracę i parametry KSE - 6 szt. o łącznej mocy 215 MW (operatorzy: Vattenfall, ENERGA, EnergiaPRO).
 6. Ocena wpływu przyłączenia planowanej farm wiatrowych na warunki pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej - 2 szt.
 7. Koncepcja zastosowania wybranych modułów systemu OeS do wykonywania obliczeń sieciowych przez użytkowników systemów SCADA i GIS.

Szkolenia

 1. Konsultacje merytoryczne dotyczące przyłączenia farm wiatrowych - 5 szt.
 2. Współudział w organizacji warsztatów naukowo-technicznych z zakresu elektroenergetyki.
 3. Współudział w organizacji warsztatów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwporażeniowej (instrukcja I-29).

Oprogramowanie komputerowe

 1. Program OeS do analizy sieci elektrycznych - 2 wdrożenia.

Ważniejsi Klienci - kolejność alfabetyczna

 1. 3DS Sp. z o.o.
 2. Energia Wiatrowa Strzelce Sp. z o.o.
 3. EPC S.A.
 4. MASTERWIND Sp. z o.o.
 5. P.P.H.U. TRANZEX Sp. z o.o.
 6. Power4All Krzanowice Sp. z o.o.

Analizy, ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące sieci elektroenergetycznej

 1. Optymalizacja punktów rozcięć w sieci rozdzielczej 6 kV i 20 kV.
 2. Analiza nastaw automatyki zabezpieczeniowej w sieci elektroenergetycznej WN.
 3. Analiza obciążalności sieci zasilającej oddział spawalni przemysłu motoryzacyjnego.
 4. Ekspertyzy wpływu przyłączenia Farmy Wiatrowej na pracę i parametry Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
  - 11 szt. (PGE Dystrybucja Białystok, ENEA, ENERGA, EnergiaPRO, Vattenfall).

Oprogramowanie komputerowe

 1. Program OeS do analizy sieci elektrycznych - 3 wdrożenia.
 2. Program "MeLiNet" do doboru linek odgromowych w sieciach WN.

Ważniejsi Klienci - kolejność alfabetyczna

 1. ELFEKO S.A.
 2. ELEKTROPROJEKT S.A. Oddział w Gliwicach
 3. General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. (OPEL)
 4. Neolica Polska
 5. PKN ORLEN
 6. EPC S.A.
 7. Vattenfall Distribution POLAND Sp. z o.o.

Analizy, ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące sieci elektroenergetycznej

 1. Koordynacja nastaw zabezpieczeń w sieci 6 kV zakładu przemysłowego związana z uruchomieniem automatyki szybkiego SZR.
 2. Określenie obciążalności dynamicznej przewodów w liniach napowietrznych 110 kV na terenie Oddziału (...) Spółki Dystrybucyjnej (...).
 3. Opracowanie algorytmu wyznaczania strat technicznych w sieci dystrybucyjnej.
 4. Optymalizacja punktów rozcięć w sieci rozdzielczej 6 kV i 20 kV.
 5. Analiza zagrożenia wystąpienia łuku elektrycznego w elementach sieci elektroenergetycznej zakładu przemysłowego zgodnie z normą IEEE 1584.
 6. Ekspertyzy wpływu przyłączenia Farmy Wiatrowej na pracę i parametry Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - 8 szt. zakończonych, o łącznej mocy 628 MW (operatorzy: ENEA - 2 szt. o łącznej mocy 108 MW, EnergiaPro - 4 szt. o łącznej mocy 170 MW, Vattenfall - 1 szt. o mocy 50 MW, PSE-Operator - 1 szt o mocy 300 MW).
 7. Ekspertyzy wpływu przyłączenia Farmy Wiatrowej na pracę i parametry Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - 4 szt. w trakcie realizacji na terenie ENEA o łącznej mocy - 192 MW.

Prace badawczo-rozwojowe

 1. Krótkookresowe ceny węzłowe energii elektrycznej oraz rynkowe opłaty przesyłowe w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym - etap II.
 2. Wykonanie obliczeń i opracowanie tablic obciążalności dynamicznej napowietrznego przewodu linii WN typu ACCC Stockholm.
 3. Opracowanie programu prac badawczo rozwojowych na lata 2007-2013 dla potrzeb spółki dystrybucyjnej (...) - Etap II.
 4. Koncepcja rozwoju sieci na terenie Oddziału (...) Spółki Dystrybucyjnej (...).

Oprogramowanie komputerowe

 1. Program OeS do analizy sieci elektrycznych - 4 wdrożenia.

Ważniejsi Klienci - kolejność alfabetyczna

 1. Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o.
 2. Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o.
 3. ELEKTROPROJEKT S.A. Oddział w Gliwicach
 4. General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. (OPEL)
 5. PCC ROKITA - Brzeg Dolny
 6. PKN ORLEN
 7. PSE-Operator S.A.
 8. VATTENFALL POLAND Sp. z o.o.

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.