Specjalizujemy się w wykonywaniu nietypowych analiz i ekspertyz dotyczących pracy sieci elektroenergetycznej.

Korzystamy z zaawansowanych narzędzi analitycznych i obliczeniowych
- al­go­ryt­my genetyczne, sieci neuronowe, spec­ja­li­stycz­ne oprogramowanie.

Współpracujemy z ekspertami różnych działów elektrotechniki i elektroenergetyki.

Opracowujemy specjalistyczne opinie, ekspertyzy i analizy z zakresu sieci elektrycznych i szeroko rozumianej elektroenergetyki.

fot. J. Glensk - IPC S.C.


 

Wykonujemy analizy sieci WN, SN i nN w zakresie m.in.:

 • określania dynamicznej obciążalności linii napowietrznych,
 • symulacji i doboru wariantów pracy sieci EE (obliczenia rozpływowe i zwarciowe),
 • pracy punktu gwiazdowego transformatorów,
 • koncepcji rozwoju sieci EE,
 • gospodarki mocą bierną,
 • awaryjności elementów sieci EE i niezawodności zasilania,
 • optymalizacji doboru mocy i rozmieszczenia jednostek transformatorowych,
 • estymacji obciążeń w sieci EE,
 • cen energii i kosztów opłat przesyłowych dla modelu cen węzłowych,
 • obliczeń mechanicznych linii napowietrznych,
 • wysokonapięciowej techniki izolacyjnej,
 • doboru nastaw zabezpieczeń,
 • innych specjalistycznych analiz sieciowych.

 
 

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.