Wykonujemy m.in. ekspertyzy wpływu przyłączenia farm wiatrowych lub innych źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych na KSE.

Rozwój energetyki rozproszonej i przyłączanie nowych źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej wymaga analizy wpływu tego źródła na pracę i parametry systemu elektroenergetycznego. W ramach analizy wykonujemy również analizę gospodarki mocą bierną oraz analizę jakościową energii elektrycznej w miejscu przyłączenia.


 

 Realizujemy usługę polegającą na:

  • pozyskaniu od spółki dystrybucyjnej warunków i zakresu wykonania ekspertyzy,
  • pozyskaniu od spółki dystrybucyjnej i operatora sieci przesyłowej danych niezbędnych do wykonania ekspertyzy,
  • wykonaniu ekspertyzy i przekazaniu jej spółce dystrybucyjnej,
  • prowadzeniu spraw merytorycznych dotyczących ekspertyzy w celu uzyskania warunków przyłączenia.

 

 

 

Odwiedza nas 159 gości oraz 0 użytkowników.