MeLiNet

W wersji 2.0 program MeLiNet stanowi wsparcie w zakresie doboru linek odgromowych oraz wykonywania analiz przeciwporażeniowych.

Program umożliwia m.in.: obliczenie prądów zwarciowych w linkach odgromowych w każdym przęśle linii oraz sprawdzenie obciążalności zwarciowej linek odgromowych dla stanu istniejącego lub po wymianie linki (w zmienionych warunkach zwarciowych). Możliwe jest także obliczanie napięć i prądów uziomowych płynących przez każdy słup analizowanej linii. Po wprowadzeniu odpowiedniego zestawu danych program jest pomocny w projektowaniu nowych linii.

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.