Tytuł projektu

Smart-OeS - system wspomagający zarządzanie pracą i planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych nasyconych zasobami wytwórczo-odbiorczymi

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie systemu informatycznego Smart-OeS przeznaczonego do wspomagania planowania rozwoju i zarządzania pracą sieci elektroenergetycznych (klasycznych i inteligentnych) oraz zasobów wytwórczo-odbiorczych (ZWO) przyłączanych do tych sieci.
System będzie uwzględniać współzależności techniczne i rynkowe występujące w sieciach o wysokim stopniu nasycenia lokalnymi jednostkami wytwórczymi, magazynami energii, infrastrukturą dla elektromobilności, aktywnymi odbiorami itp., przy uwzględnieniu specyfiki funkcjonalnej tych sieci - różnej dla energetyki zawodowej, zakładów przemysłowych oraz społeczności energetycznych (w tym klastrów energii, spółdzielni energetycznych, wirtualnych elektrowni).

Planowane efekty:

Nadrzędną cechą systemu będzie uwzględnienie, na każdym etapie analizy, sieci elektroenergetycznej łączącej wszystkie ZWO w spójną całość. Odpowiednio zamodelowane sieci el.-en. oraz właściwe analizy techniczno-ekonomiczne maksymalnie przybliżą wyniki symulacji do rzeczywistych zjawisk zachodzących w el.-en. systemach rozdzielczych z uwzględnieniem technicznych ograniczeń sieciowych i stochastycznego charakteru ZWO.
Główne zadania do realizacji w projekcie to:

  • implementacja standardu CIM umożliwiająca wykorzystanie przez różne podmioty wspólnego, ustandaryzowanego modelu sieci;
  • opracowanie i implementacja metodyki obliczeń sieci el.-en., uwzględniającej nowe cechy, pojawiające się w sieci nasyconej źródłami i instalacjami o różnej specyfice pracy, w tym magazynami energii;
  • opracowanie i implementacja modeli ZWO przyłączanych do sieci SN i nn. Uwzględnione zostaną zindywidualizowane cechy ZWO inteligentnych sieci el.-en. nowego, zdecentralizowanego modelu rynku energii elektrycznej (m.in. magazyny energii, wirtualne elektrownie, infrastruktura elektromobilności, aktywni odbiorcy);
  • opracowanie i implementacja zaawansowanych algorytmów dla modułów funkcjonalnych wspierających zarządzanie pracą i planowanie rozwoju sieci el.-en.

Wartość projektu:

2 658 730,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

1 956 652,00 zł

Harmonogram realizacji projektu:

Gannt SmartOeS

Etap nr 1

Opracowanie architektury systemu.
Implementacja standardu CIM w modelowaniu sieci.
Opracowanie i implementacja metodyki obliczeń sieci elektroenergetycznych nasyconych ZWO w stanach normalnej pracy on- i off-grid oraz w stanach zakłóceniowych.
Opracowanie i implementacja metodyki analizy niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego.
Implementacja metodyki obliczeń w module wspomagającym dobór nastaw automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej.

Efekt końcowy etapu:

System obliczeniowy Smart-OeS w wersji testowej, który umożliwia wykonanie obliczeń rozpływowych, zwarciowych i niezawodnościowych w sieciach testowych nasyconych ZWO.

Etap nr 2

Opracowanie i implementacja:
1) probabilistycznych modeli rynkowych ZWO,
2) efektywnych algorytmów dla planowanych, nowych, innowacyjnych funkcjonalności systemu,
3) zaawansowanych interfejsów wraz z biblioteką danych referencyjnych.

Efekt końcowy etapu:

Działający prototyp systemu Smart-OeS, w tym prototypy modułów obliczeniowych, realizujące zaawansowane funkcjonalności systemu Smart-OeS, utworzona baza danych, utworzona biblioteka modeli referencyjnych, działający interfejs użytkownika i moduł wizualizacji wyników analiz.

Etap nr 3

Testowanie i optymalizacja rozwiązań zastosowanych w prototypie systemu.

Efekt końcowy etapu:

Zoptymalizowany, w pełni przygotowany komercyjnie produkt - gotowy do sprzedaży oraz wykorzystania we własnych analizach Wnioskodawcy.

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.